Участвай в конкурса

  • Среща в гр. Пловдив

    На 15 февруари 2016г. посетихме гр. Пловдив. В проекта е предвидено инсталацията да бъде представена в централна галерия и в периферията на града. След направените огледи на залите в гр. Пловдив...

  • Среща в гр. Хасково

    На 7 декември 2015г. екипът посети гр. Хасково. В срещата участваха г-жа Милена Трендафилова, Зам-клет на община Хасково, г-жа Петя Демирева, и.д.Директор Дирекция АКРРДС Областна администрация...

  • Среща в гр. Плевен

    На 3 декември 2015г. посетихме гр. Плевен. Посетихме две галерии и определихме подходяща зала за целите на проекта. В срещата с екипа взеха участие г-н Мирослав Минчев, Директор на ХГ „Илия Бешков”, г-н Чавдар...

 

Участвай в конкурса

„ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ: Ние, Вие, Те” е иновативен проект на съвременното изкуство, в чиято основа е мултимедийна полиекранна инсталация.

На седем големи екрана в специално създадено затъмнено пространство с размери 10м/6м/3м едновременно ще се прожектират различни въздействащи фотографии на фона на специално композирана музика.

Чрез създаването на ярко и мащабно произведение на съвременното изкуство, и представянето му пред широката общественост в 34-дневно турне нови публики ще бъдат въвлечени в създаването на културен продукт и ще получат свободен достъп до култура.

 

 

Участвай в конкурса