На единадесет места, в читалища и общински галерии в осем града в цялата страна, (София – център, кв. Красна поляна, кв. Факултета; гр. Кюстендил; гр. Монтана; гр. Плевен; гр. Търговище; гр.Сливен, гр. Хасково; гр. Пловдив – център и кв. Столипиново, пред обществеността ще се промотира културното многообразие и ще се стимулира културния диалог.

Част от снимките ще бъдат събрани от Национална фотографска кампания на тема „Ние, Вие,Те” и така ще превърнат заинтересованите страни в съавтори на проекта, като така ще бъде разширен кръга граждани, които участват в създаването на култура.

Ще бъдат заснети и допълнителни кадри – места, лица, случки и ще бъдат вградени като част от представянето на проекта в съответното място, с които местните жители ще получат възможност за артистична изява и чувство за „собственост” върху проекта.

Така практически ще се създадат различни инсталации за всеки от осемте града, а жителите му ще станат съавтори на произведението.

Във всеки град ще бъде обучен представител на ромското население – културен медиатор, който да представя проекта.Въвеждането на фигурата на ромския културен медиатор е социална иновация с висока добавена стойност.

Партньорствата и интерактивността, както и следването на принципите на добро управление и устойчиво развитие ще осигурят устойчивостта му в социален, културен, икономически и екологичен план.