Сава Цонев - Бенефициент, Арт директор

Ива Цонева - Ръководител проект

Мила Ненова – Координатор

Арх. Емил Масларски - Архитектурно проектиране

Петко Манчев - Режисьор на визуалния проект и монтаж

Силвия Стоянова - Експерт етнически въпроси