• Вес Рей Композитор, гр. Свейо, Норвегия www.vessray.com

  • Читалище „Васил Левски 1965”, гр. Кюстендил

  • Художествена галерия „Димитър Добрович”, гр. Сливен