На 15 февруари 2016г. посетихме гр. Пловдив. В проекта е предвидено инсталацията да бъде представена в централна галерия и в периферията на града. След направените огледи на залите в гр. Пловдив съвместно с г-н Емил Миразчиев, Директор на Сдружение „Изкуство днес” решихме инсталацията да бъде представена в Център за съвременно изкуство Баня Старинна. В момента водим разговори за определяне на мястото за последното представяне на инсталацията в турнето – в кв. Столипиново. 

На 7 декември 2015г. екипът посети гр. Хасково. В срещата участваха г-жа Милена Трендафилова, Зам-клет на община Хасково, г-жа Петя Демирева, и.д.Директор Дирекция АКРРДС Областна администрация Хасково, г-жа Ралица Кисекчиева, Директор Дирекция в община Хасково и г-н Александър Милушев, секретар на ОНЧ „Заря-1858”, гр. Хасково. При направения оглед на залите установихме, че залата на  читалището не отговаря на техническите параметри на инсталацията. Инсталацията ще бъде представена в залата на Младежкия дом.

На 3 декември 2015г. посетихме гр. Плевен. Посетихме две галерии и определихме подходяща зала за целите на проекта. В срещата с екипа взеха участие г-н Мирослав Минчев, Директор на ХГ „Илия Бешков”, г-н Чавдар Луканов,  Председател на НЧ „Ракитин-1969”, г-жа Светла Тончева, уредни в Арт-Център и г-н Пламен Яновски, уредник в Арт-Галерия. Проектът ще се осъществи в залата на Арт-центъра, която най-подходяща за целите на проекта и отговаря на техническите параметри на инсталацията.

На 31.08.2015г. в гр. Сливен се срещнахме с г-н Румен Стоилов - зам-кмет на Община Сливен, г-жа Ваня Шишкова – Началник отдел „Образование, култура и вероизповедания”, г-жа Митка Крълева  ст. експерт Община Сливен и г-жа Даниела Ненчева – Директор на Художествена галерия „Димитър Добрович”. На срещата представихме проекта и получихме пълната подкрепа на общината за провеждането му. Посетихме три зали и открихме зала, която отговаря на техническите изисквания на проекта. 

Page 1 of 2