Среща в гр. Плевен

На 3 декември 2015г. посетихме гр. Плевен. Посетихме две галерии и определихме подходяща зала за целите на проекта. В срещата с екипа взеха участие г-н Мирослав Минчев, Директор на ХГ „Илия Бешков”, г-н Чавдар Луканов,  Председател на НЧ „Ракитин-1969”, г-жа Светла Тончева, уредни в Арт-Център и г-н Пламен Яновски, уредник в Арт-Галерия. Проектът ще се осъществи в залата на Арт-центъра, която най-подходяща за целите на проекта и отговаря на техническите параметри на инсталацията.