Среща в гр. Хасково

На 7 декември 2015г. екипът посети гр. Хасково. В срещата участваха г-жа Милена Трендафилова, Зам-клет на община Хасково, г-жа Петя Демирева, и.д.Директор Дирекция АКРРДС Областна администрация Хасково, г-жа Ралица Кисекчиева, Директор Дирекция в община Хасково и г-н Александър Милушев, секретар на ОНЧ „Заря-1858”, гр. Хасково. При направения оглед на залите установихме, че залата на  читалището не отговаря на техническите параметри на инсталацията. Инсталацията ще бъде представена в залата на Младежкия дом.